Spring naar inhoud

Wie zijn wij

Speerpunt Archeologie & Cultuurhistorie is een advies en onderzoeksbureau dat zich richt op erfgoedonderzoek en advisering. Speerpunten zijn advisering en onderzoek op het gebied van archeologie en cultuurhistorie. De werkzaamheden worden uitgevoerd voor projecten van particulieren, bedrijven en overheden, vanaf de planfase tot en met de uitvoering en de afronding van het project.

 

Missie

Speerpunt Archeologie & Cultuurhistorie streeft ernaar een open, eerlijke en betrouwbare partner van de klant te zijn. De producten zijn kwalitatief hoogwaardig en voldoen aan de gestelde (wettelijke) vereisten. Ze kunnen direct gebruikt worden voor een volgende onderzoeksfase of kunnen als onderbouwing dienen bij het aanvragen van een (omgevings)vergunning. Wij streven naar het creëren van positieve archeologische of cultuurhistorische meerwaarde voor de klant. Dit kan door naamsvermelding van de klant bij een tentoonstelling of in een publicatie van het onderzoek, maar dit kan ook door het zichtbaar maken van de archeologische of cultuurhistorische waarden in of bij het project.

 

Adviseur archeologie en cultuurhistorie

Alex Brokke heeft, als archeologisch adviseur (senior KNA archeoloog) van Speerpunt Archeologie & Cultuurhistorie, na het voltooien van de studie archeologie aan de Universiteit Leiden, voor diverse bedrijven gewerkt als (veld)archeoloog en als adviseur archeologie en cultuurhistorie. De bedrijven waar hij ervaring heeft opgedaan zijn de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), RAAP Archeologisch Adviesbureau, het Archeologisch Diensten Centrum (ADC ArcheoProjecten) en het Ingenieursbureau Arcadis.

Zijn werkervaring als (veld)archeoloog bestaat uit de uitvoer en rapportage van archeologisch bureauonderzoek, booronderzoek, proefsleuvenonderzoek, archeologische begeleiding en opgravingen. Hij is zeer bedreven in de digitale verwerking en analyse van (veld)gegevens, het digitaliseren van analoge veldtekeningen, het verwerken van gps-data en de bijbehorende Gis bewerking. De afgelopen jaren heeft hij in verschillende onderzoeken veelvuldig gebruik gemaakt van nieuwe onderzoekstechnieken, zoals grondradar, weerstandsmeting en 3d laserscan.

Als adviseur vindt hij het belangrijk om u als klant eerlijk te adviseren over de verplichtingen, procedures en de positieve mogelijkheden van het cultureel erfgoed. Goede contacten en een goede samenwerking met alle belanghebbenden vindt hij essentieel om een project succesvol te maken. Hierbij houdt hij rekening met de wensen en de mogelijkheden van zowel de klant als die van verschillende interne en externe partijen. Als tussenpersoon tussen klant en bevoegde overheden, is hij goed op de hoogte van de geldende en relevante wet- en regelgeving en beleid, alsook van de actualiteit en de ontwikkelingen in het erfgoedveld.

Terug