Spring naar inhoud

Risico analyse

Wat is een risico analyse?

Een risico analyse is een quick scan op basis van bekende archeologische en cultuurhistorische informatie, waarin bepaald wordt of er archeologische en cultuurhistorische waarden in het plangebied aanwezig zijn of verwacht worden. Op basis van geldend beleid en bestemmingsplanregels wordt onderzocht of er een onderzoeksverplichting voor het plangebied is aangegeven.

Afhankelijk van het type risico, worden beheersmaatregelen benoemd. Deze beheersmaatregelen kunnen variëren van het vaststellen van een risico vrije maximale verstoringsdiepte tot het uitvoeren van (eventueel verplichte) nadere AMZ vervolgonderzoeken zoals een bureauonderzoek, verkennend veldonderzoek of een opgraving. Tenslotte wordt in de risico analyse een inschatting van de tijd en kosten van deze beheersmaatregelen aangegeven.

 

Wat is de meerwaarde van een risico analyse?

De risico analyse geeft u inzicht in de archeologische en cultuurhistorische risico’s, de wettelijke vereisten en de tijd en de kosten voor onderzoek. Met deze kennis kunt u bij de planning van uw project rekening houden met het uit te voeren onderzoek of kunt u eventueel met kleine planwijzigingen de risico’s verminderen.

 

Wat is het eindproduct?

In een korte maar heldere rapportage worden de resultaten van de analyse beschreven en wordt een inschatting van tijd en kosten voor de verschillende onderzoeksfasen opgenomen. De officiële onderzoeksprocedures en richtlijnen (AMZ cyclus, KNA) worden hierbij in acht genomen.

Terug