Spring naar inhoud

Project advies

Wat is een project advies?
Met een project advies kunnen wij u in één enkele of in alle fasen van een project deskundig adviseren. De adviezen geven u zowel inhoudelijke en procedurele antwoorden, als oplossingen en aanbevelingen op het gebied van archeologie en cultuurhistorie. Projecten waarin een project advies van meerwaarde kan zijn, variëren van kleine en grote bouwprojecten, natuurontwikkeling, infrastructuur, spoorwegen tot en met MER projecten. In een project advies kunnen onder meer de volgende vragen beantwoord worden:

Moet ik archeologisch onderzoek uitvoeren?
Welke stappen moet ik nu ondernemen?
Wat zijn de eisen van het bevoegd gezag voor het onderzoek?
Welk soort (vervolg) onderzoek moet er worden uitgevoerd?
Wanneer ben ik klaar met het archeologisch onderzoek?
Moet ik wel of niet een vergunning aanvragen?
Wie kan ik inhuren voor een archeologisch onderzoek?
In mijn project is archeologisch onderzoek uitgevoerd, kan dit beoordeeld worden?

Wat is de meerwaarde van een project advies?
U bent verzekerd van deskundige inhoudelijke en procedurele ondersteuning en advies gedurende het hele project. De adviseur zorgt samen met u voor het soepel en correct doorlopen van de voorbereiding, uitvoer, afstemming en afronding van het onderdeel archeologie en cultuurhistorie binnen uw project. U bespaart tijd en kosten omdat u geen eigen tijd en moeite in het onderdeel archeologie en cultuurhistorie hoeft te investeren.

Wat is het eindproduct?
Een project advies wordt in de vorm van één (of meerdere) project advies rapport(en) aan u geleverd. In dit advies worden oplossingen geadviseerd en worden de praktische stappen aanbevolen waarmee dit advies kan worden uitgevoerd.

Terug