Spring naar inhoud

Programma van Eisen

Wat is een Programma van Eisen?

Een Programma van Eisen (PvE) is een verplicht onderdeel voor de uitvoer van archeologisch onderzoek in de derde en de vierde fase van de AMZ cyclus (proefsleuvenonderzoek en opgraving). Het PvE is een document waarin het doel, de vraagstelling, de uitvoeringswijze en de randvoorwaarden van een proefsleuvenonderzoek (waarderend) of een opgraving (documenterend) staan opgenomen. Het PvE geeft in detail aan hoe het onderzoek uitgevoerd moet worden, welke eisen gesteld worden aan het uitvoerende team (competentie), de wijze waarop gedocumenteerd en verzameld wordt en de wijze waarop overleg en afstemming met het bevoegd gezag dient te verlopen. Het PvE dient goedgekeurd te worden door het bevoegd gezag, voordat met het archeologische veldonderzoek mag worden begonnen. Het PvE is bindend voor de uitvoering van het veldonderzoek.

Wat is de meerwaarde van een Programma van Eisen?

Het Programma van Eisen vormt de basis voor de uitvraag voor het onderzoek naar verschillende partijen. Het PvE kan gezien worden als een projectplan dat voor u in detail beschrijft hoe het onderzoek moet worden uitgevoerd.
Omdat verschillende partijen op basis van het PvE een aanbieding kunnen opstellen, wordt het voor u makkelijker om de aanbiedingen met elkaar te vergelijken en de aanbieding met de beste prijs en kwaliteitsverhouding te selecteren. Daarbij kan op basis van het PvE, in de projectplanning rekening worden gehouden met de uitvoer van het onderzoek.

Wat is het eindproduct?

Het Programma van Eisen wordt in een helder document aan u geleverd en kan, afhankelijk van uw wensen, namens u aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. Een Programma van Eisen wordt opgesteld aan de hand van het officiële PvE format, conform KNA protocol 4001, specificatie PS05.

Terug