Spring naar inhoud

Plan van Aanpak

Wat is een Plan van Aanpak?

Een Plan van Aanpak (PvA) is een document waarin de methode, de planning en de vraagstelling staan beschreven voor veldonderzoek. Een PvA is onderdeel van de tweede fase van de AMZ cyclus (inventariserend veldonderzoek). In een PvA wordt op basis van het verwachtingsmodel uit het Bureauonderzoek, de meest efficiënte en effectieve onderzoeksopzet voor het booronderzoek opgesteld. De onderzoeksopzet is gericht op het bepalen van de intactheid van de bodem (verkennend onderzoek) of het opsporen van vindplaatsen (karterend onderzoek).

Wat is de meerwaarde van een Plan van Aanpak?

In een Plan van Aanpak wordt het doel en de onderzoeksmethodiek van het uit te voeren onderzoek beschreven. Omdat het doel en de onderzoeksmethode vastliggen, zijn aanbiedingen voor het uitvoeren van veldonderzoek van verschillende partijen goed met elkaar op prijs en kwaliteit te vergelijken. Ook kan op basis van het PvA, in de projectplanning rekening worden gehouden met de uitvoer van het onderzoek.

Wat is het eindproduct?

Het Plan van Aanpak wordt in een helder document aan u geleverd en kan, afhankelijk van de uw wensen, gebruikt worden voor de uitvraag of de uitvoer van het veldonderzoek. Het Plan van Aanpak wordt opgesteld conform KNA protocol 4003, specificatie VS01.

Terug