Spring naar inhoud

Meerwaarde advies

Wat is een meerwaarde advies?
Een meerwaarde advies geeft u inzicht in de mogelijkheden om het aanwezige cultureel erfgoed of het lopende onderzoek positief voor u en uw project in te zetten. U kunt bijvoorbeeld de omgeving actief betrekken bij het onderzoek via rondleidingen, berichten over het actuele onderzoek in lokale bladen of op facebook of twitter. De resultaten van het onderzoek kunnen in de vorm van een publicatie, presentatie, tentoonstelling maar ook door het visualiseren van archeologie of cultuurhistorie positief voor u en uw project ingezet worden.

Wat is de meerwaarde van een meerwaarde advies?
Door het positief inzetten van archeologie en cultuurhistorie, kunt u aan alle belanghebbenden laten zien betrokken te zijn bij de omgeving, de geschiedenis van het gebied en bij haar bewoners. U kunt eventuele weerstand voor uw project omzetten in enthousiasme voor uw project en uw bedrijf of instelling.

Wat is het eindproduct?
Het meerwaarde advies wordt in de vorm van een helder, en waar mogelijk van illustraties voorzien rapport geleverd. Hierin worden de verschillende mogelijkheden waarop erfgoed positief kan worden ingezet beschreven.

Terug