Spring naar inhoud

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

Wat is de KNA?

De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) bestaat uit een aantal protocollen die ieder een deel van het archeologisch werk beschrijven. De KNA-protocollen bevatten de minimale inhoudelijke en ambachtelijke eisen die worden gesteld aan archeologische werkzaamheden van inventariserend onderzoek tot aan depotbeheer (het bewaren van archeologisch vondstmateriaal).

kna-schema

Bron: http://www.sikb.nl/archeologie/werkproces-archeologie/kna

Terug