Spring naar inhoud

Gis bewerking en analyse

Wat is Gis bewerking en analyse?

Gis bewerking en analyse structureert en analyseert (ruwe) onderzoeksdata. Het detailniveau van de bewerking en analyse wordt aan de hand van uw vragen en het doel van het onderzoek bepaald.

Met het product Gis bewerking en analyse is het mogelijk om een overzicht te geven van vindplaatsen, waarnemingen uit een bepaalde periode of type vindplaats in uw plangebied. Het is ook mogelijk om de spreiding van een materiaalcategorie in een gebied weer te geven. De relatie van een specifieke artefactgroep met een specifieke spoorsoort, structuur of locatie, kan eveneens inzichtelijk worden gemaakt op basis van de ruimtelijke spreiding van vondsten en sporen binnen een vindplaats.

Wat is de meerwaarde van Gis bewerking?

Gis bewerking en analyse is van waarde om (meer) inzicht in de onderzoekgegevens te krijgen. Het uitbesteden van de bewerking kan voordelig zijn als er onvoldoende capaciteit, tijd of kennis beschikbaar is om deze bewerking zelf ter hand te nemen. Door het structuren en inzichtelijk maken van deze gegevens, worden de onderzoeksdata voor u helder en inzichtelijk gepresenteerd en heeft u een goede basis voor de verdere uitwerking en rapportage van uw onderzoek.

Wat is het eindproduct?

Het eindproduct is een data-analyse rapport. In het rapport worden de onderzoeksvragen uit het PvE en/of van de klant beantwoord op basis van geanalyseerde onderzoeksgegevens en wordt waar mogelijk een advies gegeven over (eventueel) verder onderzoek. Het rapport wordt voorzien van overzichtelijke tabellen en afbeeldingen

Overig

Indien gewenst kunnen de afbeeldingen en tabellen ook separaat aangeleverd worden voor gebruik in een rapportage of op een website. ..meer..

Terug