Spring naar inhoud

Gis afbeeldingen

Wat is Gis afbeeldingen?

Waar het product Gis bewerking is gericht op de analyse van archeologische onderzoeksdata, is het product Gis afbeeldingen gericht op het afbeelden, het ruimtelijk projecteren en op het combineren van archeologische en cultuurhistorische gegevens. Deze gegevens kunnen door u aangeleverd worden of door ons voor u verzameld worden.
De afbeeldingen worden op basis van uw wensen gemaakt. Onderzoeksgegevens kunnen bijvoorbeeld gecombineerd worden met historische of topografische kaarten, hoogte bestanden, luchtfoto’s of met gegevens uit een ander onderzoek. Bij het maken van de afbeeldingen wordt gebruik gemaakt van het meest recente beschikbare kaartmateriaal.

Wat is de meerwaarde van Gis afbeeldingen?

Het product Gis afbeeldingen kan voor u van meerwaarde zijn indien onvoldoende capaciteit, tijd of kennis beschikbaar is voor het vervaardigen van Gis afbeeldingen in eigen beheer. Een Gis afbeelding geeft goed inzicht in de resultaten van een onderzoek en verheldert de tekst van een rapport. Gis afbeeldingen kan ook ingezet worden bij informatieverstrekking naar het publiek.

Wat is het eindproduct?

Het eindproduct bestaat uit duidelijke en informatieve afbeeldingen voor intern of extern gebruik.

Terug