Spring naar inhoud

Directievoering

Wat is Directievoering?

Directievoering verzorgt voor u het toezicht en de controle op lopend archeologisch proefsleuvenonderzoek of op een opgraving. De veldwerkzaamheden die op grond van het PvE en het PvA plaatsvinden, worden gecontroleerd, begeleid en waar nodig bijgestuurd. Directievoering kan worden ingezet tijdens de uitvoering van veldonderzoek, maar ook tijdens de uitwerking (analyse- en rapportagefase) van het onderzoek.
In een wekelijkse vergadering met de projectleider van het uitvoerende bedrijf, wordt de voortgang en worden de eventuele (inhoudelijke) knelpunten en problemen in de uitvoering en/of uitwerking besproken. Problemen en beginnende knelpunten kunnen op deze wijze tijdig worden gesignaleerd en opgelost.

Wat is de meerwaarde van directievoering?

U bent verzekerd van een kwalitatief hoogwaardig en volledig uitgevoerd onderzoek binnen de door u met de uitvoerder overeengekomen tijd en kosten. De controle en bijsturing in het veld en tijdens de uitwerking voorkomen onnodige vertraging van uw project. U bespaart tijd en kosten omdat u zelf geen tijd in de begeleiding van het onderzoek hoeft te investeren.

Wat is het eindproduct?

Het eindproduct bestaat uit een succesvol afgerond onderzoek binnen de gestelde tijd en kosten. U krijgt elke week een voortgangsrapportage waarin de voortgang van het onderzoek beschreven staat. Aan het einde van het onderzoek, wordt een eindrapport opgesteld waarin de voortgang van het onderzoek en een advies over de verdere afwikkeling van het onderdeel archeologie staan opgenomen. Het project wordt na afloop met u geëvalueerd. De evaluatie heeft als doel het verder verbeteren van de dienstverlening en de service van Speerpunt Archeologie & Cultuurhistorie.

Terug