Spring naar inhoud

Detachering

Wat is detachering?

Detachering is de inhuur van een senior KNA archeoloog van Speerpunt Archeologie & Cultuurhistorie voor het uitvoeren van de werkzaamheden van een senior KNA archeoloog, hetzij in het veld hetzij bij de uitwerking van archeologisch onderzoek. De inzet kan ook gericht zijn op algemene advisering, organisatie of beoordeling van archeologisch onderzoek of aanbiedingen. De senior KNA archeoloog is tevens inzetbaar om namens een bevoegde overheid (overheidsinstantie of omgevingsdienst) archeologisch onderzoek te beoordelen of om (archeologisch of cultuurhistorisch) erfgoedbeleid op te stellen en te handhaven.

Wat is de meerwaarde van detachering?

U kunt voor alle archeologische of cultuurhistorische werkzaamheden en projecten, gebruik maken van de kennis en kunde van een senior KNA archeoloog. Detachering biedt tevens archeologische bedrijven of overheden de mogelijkheid om extra capaciteit in te zetten of een senior KNA archeoloog bij ziekte of verlof te vervangen. Projecten en werkzaamheden die door het ontbreken van een senior KNA archeoloog vertraging oplopen, kunnen hiermee voortgang vinden. Speerpunt Archeologie & Cultuurhistorie heeft niet alleen veel kennis en ervaring met de uitvoer van archeologisch onderzoek, maar beschikt ook over een brede kennis van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van archeologie, cultuurhistorie en ruimtelijke ordening.

Wat is het eindproduct?

Met de inhuur van een senior KNA archeoloog wordt gewaarborgd dat onderzoeken conform de KNA uitgevoerd kunnen (blijven) worden. Bij inhuur voor een specifiek project, is het eindproduct een voorspoedig verloop en een succesvolle afronding van het project of de werkzaamheden. Afhankelijk van de werkzaamheden wordt een advies, een eindrapport, een PvA of een PvE, een beleidsadvies of een beoordeling opgesteld.

Terug