Spring naar inhoud

Dataverwerking en Analyse

De producten in de groep dataverwerking en analyse zijn gericht op het ondersteunen van de uitwerking, de analyse en de rapportage van archeologisch onderzoek. Deze producten kunnen ook gebruikt worden voor andere doeleinden zoals het creëren van afbeeldingen voor een rapportage of voor verspreiding via facebook, twitter, een website of voor andere (lokale) media. Op basis van uw wensen wordt een voorstel gedaan over de werkwijze en uitvoering.

 

Gis bewerking en analyse

Met Gis bewerking en analyse worden de onderzoeksgegevens gestructureerd en geanalyseerd aan de hand van de onderzoeksvragen. De bewerking en analyse helpt bij het beter begrijpen van de resultaten en het oplossen van vragen. ..meer..

 

Gis afbeeldingen

Het ruimtelijk afbeelden van archeologische en cultuurhistorische gegevens helpt bij het inzichtelijk maken van de resultaten van een onderzoek. De afbeeldingen kunnen in een rapportage of bij een presentatie gebruikt worden. De kracht van de Gis software ligt in het over elkaar heen projecteren en combineren van verschillende gegevens, zoals kaarten en (onderzoeks)gegevens. ..meer..

Terug