Spring naar inhoud

Onderzoek

De categorie onderzoek bestaat uit producten uit de AMZ cyclus (Archeologische MonumentenZorg cyclus). Deze producten bestaan uit een Bureauonderzoek, Plan van Aanpak en een Programma van Eisen en voldoen aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 4.0. Met deze producten kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd of vervolgonderzoek worden ingezet. Indien gewenst kan vervolgonderzoek (veldonderzoek) in samenwerking met andere partijen aangeboden worden.

Speerpunt Archeologie & Cultuurhistorie kan voor u de volgende onderzoeken uitvoeren.

 

Bureauonderzoek

De AMZ cyclus begint met een Bureauonderzoek (BO) waarmee de aanwezige of te verwachte archeologische en cultuurhistorische waarden in een plangebied worden vastgesteld en waarmee de te volgen onderzoeksstrategie wordt bepaald. ..meer..

 

Plan van Aanpak

Als uit het Bureauonderzoek blijkt dat archeologische en/of cultuurhistorische waarden verwacht worden, is de volgende stap een verkennend veldonderzoek.

Voor het veldonderzoek kan voor u een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld worden. ..meer..

 

Programma van Eisen

Een Programma van Eisen is verplicht als een proefsleuvenonderzoek of een opgraving moet worden uitgevoerd. In een Programma van Eisen staat beschreven op welke wijze een proefsleuvenonderzoek of een opgraving uitgevoerd moet worden. ..meer..

 

Veldonderzoek

Indien u dat wenst kunnen wij voor u, in samenwerking met onze vaste partners, veldonderzoek uitvoeren. ..meer..

Terug