Spring naar inhoud

Producten en Diensten

De producten en diensten van Speerpunt Archeologie & Cultuurhistorie zijn voor u als particulier, bedrijf en overheid beschikbaar. De producten en diensten zijn verdeeld in vier categorieën.

 

Advies

In deze categorie vallen alle adviezen op het gebied van archeologie en cultuurhistorie. De adviesproducten zijn zowel in de planfase, bij de voorbereiding als tijdens de uitvoering van een project inzetbaar. ..meer..

 

Onderzoek

De categorie onderzoek bestaat uit producten uit de AMZ cyclus (Archeologische MonumentenZorg cyclus). Deze producten zijn een bureauonderzoek, plan van aanpak en een programma van eisen en voldoen aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 4.0. ..meer..

 

Directievoering en Detachering

In deze categorie vallen twee diensten. Bij directievoering wordt voor u het projectmanagement van archeologisch onderzoek verzorgd. Bij detachering heeft u de beschikking over een ervaren archeologisch adviseur voor al uw archeologische en cultuurhistorische vragen of voor het uitvoeren van de werkzaamheden van een senior KNA Archeoloog. ..meer..

 

Dataverwerking en Analyse

Dataverwerking en analyse is de analyse en verbeelding van archeologische gegevens met de toepassing van database en Gis programma’s. De gegevens worden aan de hand van uw (onderzoeks)vragen geanalyseerd en praktisch toepasbaar gemaakt. ..meer..

Terug