Spring naar inhoud

Advies

In de categorie advies zijn alle adviesproducten van Speerpunt Archeologie & Cultuurhistorie op het gebied van archeologie en cultuurhistorie samengebracht.

De adviesproducten kunnen voor u ingezet worden in de planfase, bij de voorbereiding en tijdens de uitvoering van een project. Advies kan incidenteel (project advies) of regulier (detachering) ingezet worden. Afhankelijk van uw vraag wordt het meest passende adviesproduct voor u gezocht en aangeboden. De adviesproducten zijn er om al uw vragen op het gebied archeologie en cultuurhistorie te beantwoorden en u oplossingen te bieden.

 

Risico analyse

Een risico analyse geeft u snel inzicht in de te verwachte of aanwezige archeologie en cultuurhistorie in een gebied. Met deze analyse wordt een inschatting gemaakt van de risico’s, de doorlooptijd en de kosten van onderzoek. ..meer..

 

Project advies

Project advies is deskundig inhoudelijk of procedureel advies, specifiek voor uw project. Het advies kan per projectfase of voor het hele project ingezet worden. ..meer..

 

Meerwaarde advies

Meerwaarde advies is gericht op het inzetten van de positieve meerwaarde van archeologische of cultuurhistorische waarden voor uw project. In het advies worden de instrumenten beschreven waarmee erfgoed voor uw project positief kan worden ingezet. ..meer..

 

Kwaliteitsbeoordeling

De beoordeling van een voor u uitgevoerd archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek of van een uitgebrachte offerte, geeft u inzicht in de kwaliteit en de doelmatigheid van het te beoordelen product. Het geeft u de zekerheid dat het onderzoek of de aanbieding voldoet aan de wettelijke vereisten. ..meer..

Terug